CHĂM SÓC BODY

CHĂM SÓC BODY

KEM BÔI ẤM THẢO MỘC - BIN FOR BABY HERBAL HEAT LOTION

<p><span style="color:#2ecc71"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><strong>TH&Agrave;NH PHẦN</strong></span></span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Dầu c&aacute;m gạo, Dầu hạnh nh&acirc;n ng&acirc;m t&acirc;m sen, S&aacute;p ong, Bơ hạt mỡ, Bơ ca cao, Bơ xo&agrave;i, Tinh dầu bạc h&agrave;, Tinh dầu bạch đ&agrave;n chanh, Tinh dầu cỏ gừng, Tinh dầu gừng, Tinh dầu hương nhu, Tinh dầu khuynh điệp, Tinh dầu tr&agrave;m gi&oacute;, Tinh dầu sả chanh.</span></span></p> <p><span style="color:#2ecc71"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><strong>INGREDIENTS</strong></span></span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Oryza sativa (Rice Bran) oil, Prunus Amygdalus Duicis (Sweet Almont Oil) and and Lotus Embryo, Cera Alba (beewax), Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Theobroma Ca cao (Cocoa butter), Garcinia indica (Mango butter), Peppermint Essential Oil, Eucalyptus Citriodora Essential Oil, Ginger Grass Essential Oil, Ginger Essential Oil, Gratissimum Essential Oil, Eucalyptus Globulus Essential Oil, Cajeput Essential Oil, Lemongrass Essential Oil.</span></span></p> <p><span style="color:#2ecc71"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><strong>ĐẶC ĐIỂM</strong></span></span></span></p> <p><span style="color:#2ecc71"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><strong>C&Ocirc;NG DỤNG:</strong></span></span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">--L&agrave;m ấm cơ thể nhờ c&aacute;c th&agrave;nh phần thảo dược tự nhi&ecirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">- Kem b&ocirc;i ấm giảm ho, hắt hơi sổ mũi, nghẹt mũi, do sốt cảm, do thời tiết thay đổi thất thường, hay nằm trong m&ocirc;i trường m&aacute;y lạnh điều h&ograve;a.</span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">- Kem b&ocirc;i ấm l&agrave;m giảm sưng, l&agrave;m xẹp vết muỗi/ c&ocirc;n tr&ugrave;ng căn</span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">- Liệu ph&aacute;p tinh dầu thi&ecirc;n nhi&ecirc;n cho người hay bị say t&agrave;u xe.<br /> <span style="color:#2ecc71"><strong>USES:</strong></span></span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">- Warm up your body with natural herbal ingredients.</span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">- Reduce cough, sneeze, nasal congestion, fever cause by fluctuating weather or air conditioning.</span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">- Reduce swelling caused by mosquitoes / insects</span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">- Natural essential oil for people who get carsick.</span></span></p> <p><span style="color:#2ecc71"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><strong>C&Aacute;CH SỬ DỤNG</strong></span></span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">- D&ugrave;ng b&ocirc;i v&agrave;o l&ograve;ng ban tay, b&agrave;n ch&acirc;n, cổ họng, mũi, th&aacute;i dương hay c&aacute;c v&ugrave;ng lưng, g&aacute;y, .... - c&aacute;c v&ugrave;ng đau nhức hoặc cần l&agrave;m ấm.<br /> - D&ugrave;ng trong khi đi t&agrave;u, xe đường xa.</span></span></p> <p><span style="color:#2ecc71"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><strong>CHỈ TI&Ecirc;U K&Iacute;CH ỨNG</strong></span></span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">- Kh&ocirc;ng đ&aacute;ng kể.</span></span></p> <p><span style="color:#2ecc71"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><strong>LƯU &Yacute;</strong></span></span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Sản phẩm chỉ được d&ugrave;ng ngo&agrave;i da, tr&aacute;nh để tiếp x&uacute;c với mắt (nếu d&iacute;nh rửa kỹ bằng nước sạch). Đậy k&iacute;n nắp sau khi sử dụng, tr&aacute;nh xa tầm tay trẻ em. Bảo quản nơi kh&ocirc; r&aacute;o, tr&aacute;nh ẩm mốc.</span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Chi tiết tham khảo th&ecirc;m sản phẩm:&nbsp;<a href="https://suen.vn/kem-boi-am-thao-moc-bin-for-baby-herbal-heat-lotion">https://suen.vn/kem-boi-am-thao-moc-bin-for-baby-herbal-heat-lotion</a></span></span></p>

Giá lẻ khuyến cáo

125E

Giá thành viên

225E

Điểm

225.00 SU

THÊM VÀO GIỎ HÀNG
CHĂM SÓC BODY

DUNG DỊCH VỆ SINH PHỤ NỮ

Giá lẻ khuyến cáo

2E

Giá thành viên

12E

Điểm

5.00 SU

THÊM VÀO GIỎ HÀNG
CHĂM SÓC BODY

KEM TRỊ VIÊM DA TRẦU KHÔNG - BIN FOR BABY

<p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">KEM TRỊ VI&Ecirc;M DA TRẦU KH&Ocirc;NG l&agrave; sản phẩm c&oacute; c&ocirc;ng dụng:<br /> - Nu&ocirc;i dưỡng l&agrave;n da mịn m&agrave;ng, sữa chữa t&igrave;nh trạng bong tr&oacute;c da.<br /> - Hỗ trợ điều trị vi&ecirc;m da cơ địa, ch&agrave;m, mụn.<br /> - Hỗ trợ điều trị n&aacute;m.</span></span></p>

Giá lẻ khuyến cáo

2E

Giá thành viên

14E

Điểm

6.00 SU

THÊM VÀO GIỎ HÀNG
CHĂM SÓC BODY

BƠ DƯỠNG THỂ & CHỐNG RẠN

Giá lẻ khuyến cáo

2E

Giá thành viên

14E

Điểm

6.00 SU

THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Thông báo 1 giây trước
Bạn đã thêm thành công sản phẩm vào giỏ hàng