CHĂM SÓC MẶT

CHĂM SÓC MẶT

TINH CHẤT NGỪA MỤN SÁNG DA - SERUM ANTI - ACNE & BRIGHTEING

<p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">C&Ocirc;NG DỤNG</span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">- Cung cấp độ ẩm, colagen, c&aacute;c vitamin cho da, l&agrave;m s&aacute;ng da<br /> - Đẩy mụn ẩn.<br /> - Kh&aacute;ng vi&ecirc;m, ngừa mụn, điều trị da nhiễm corticoid</span></span></p>

Giá lẻ khuyến cáo

5E

Giá thành viên

30E

Điểm

13.00 SU

THÊM VÀO GIỎ HÀNG
CHĂM SÓC MẶT

TINH CHẤT TRẺ HÓA DƯỠNG TRẮNG - SERUM REJUVENNATING FACIAL SKIN LIFTING

<p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">C&Ocirc;NG DỤNG CỦA T&Iacute;NH CHẤT TRẺ H&Oacute;A DƯỠNG TRẮNG<br /> &nbsp;- Cung cấp độ ẩm, colagen, c&aacute;c vitamin cho da<br /> - L&agrave;m căng da, lấp đầy nếp nhăn, đem lại l&agrave;n da căng mịn<br /> - Dưỡng trắng s&aacute;ng tự nhi&ecirc;n an to&agrave;n.<br /> - Đối với c&aacute;c loại tinh chất dưỡng trắng da của Sue&rsquo;N, c&ocirc;ng thức sản phẩm đ&atilde; đảm bảo serum c&oacute; cơ chế kh&oacute;a ẩm tự động, kh&ocirc;ng sợ bay hơi. Tuy nhi&ecirc;n nếu muốn, bạn c&oacute; thể d&ugrave;ng th&ecirc;m kem dưỡng cho ban ng&agrave;y v&agrave; mặt nạ ngủ cho ban đ&ecirc;m.</span></span></p>

Giá lẻ khuyến cáo

5E

Giá thành viên

30E

Điểm

13.00 SU

THÊM VÀO GIỎ HÀNG
CHĂM SÓC MẶT

TINH CHẤT TRẮNG DA NGỪA NÁM - SERUM SPOT CARE & BRIGHTENING

<p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">C&Ocirc;NG DỤNG<br /> &nbsp;- Cung cấp độ ẩm, collagen, c&aacute;c vitamin cho da<br /> - L&agrave;m căng da, lấp đầy nếp nhăn, đem lại l&agrave;n da căng mịn<br /> - Dưỡng trắng s&aacute;ng tự nhi&ecirc;n an to&agrave;n.<br /> - Ngừa n&aacute;m, điều trị v&agrave; hỗ trợ điều trị c&aacute;c vết n&aacute;m, t&agrave;n nhang.</span></span></p>

Giá lẻ khuyến cáo

5E

Giá thành viên

30E

Điểm

13.00 SU

THÊM VÀO GIỎ HÀNG
CHĂM SÓC MẶT

KEM RỬA MẶT DÀNH CHO DA KHÔ - FACIAL CLEANSING CREAM USING FOR DRY SKIN

Giá lẻ khuyến cáo

2E

Giá thành viên

10E

Điểm

4.50 SU

THÊM VÀO GIỎ HÀNG
CHĂM SÓC MẶT

Kem nền chống nắng và trang điểm

<p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">C&Ocirc;NG DỤNG:<br /> - Chống nắng: hệ chống nắng tự nhi&ecirc;n với bột kho&aacute;ng cản tia UV Titanium dioxide , kẽm oxit v&agrave; khả năng chống nắng tự nhi&ecirc;n từ c&aacute;c chiết xuất từ hoa sen, t&acirc;m sen,... c&oacute; t&aacute;c dụng bảo vệ da khỏi t&aacute;c động của tia tử ngoại, chống nắng phổ rộng UVA/UVB.<br /> - Chức năng BB Cream: đồng thời l&agrave; kem trang điểm gi&agrave;u dưỡng chất gi&uacute;p da mịn v&agrave; mềm mại, tạo lớp l&oacute;t (base) mỏng đẹp tự nhi&ecirc;n.</span></span></p>

Giá lẻ khuyến cáo

224,500E

Giá thành viên

404,100E

Điểm

0.00 SU

THÊM VÀO GIỎ HÀNG
CHĂM SÓC MẶT

TINH CHẤT CẤP NƯỚC HOA SEN - MOISTURE SKIN TONER

<p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">- Cung cấp độ ẩm v&agrave; chống mất nước cho l&agrave;n da với khả năng li&ecirc;n kết c&aacute;c ph&acirc;n tử nước v&agrave; giữ nước tốt vượt trội, đặc biệt cần thiết cho những l&agrave;n da kh&ocirc;, da dầu, lỗ ch&acirc;n l&ocirc;ng to.<br /> - Phục hồi độ đ&agrave;n hồi cho l&agrave;n da.</span></span></p>

Giá lẻ khuyến cáo

5E

Giá thành viên

30E

Điểm

13.00 SU

THÊM VÀO GIỎ HÀNG
CHĂM SÓC MẶT

KEM RỬA MẶT DÀNH CHO DA THƯỜNG - FACIAL CLEANSING CREAM USING FOR NORMAIL SKIN

<p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">C&Ocirc;NG DỤNG<br /> &nbsp;- D&ugrave;ng với chức năng rửa mặt để c&acirc;n bằng da.<br /> - Kem rửa mặt kh&ocirc;ng bọt d&ugrave;ng để tẩy trang.<br /> - D&ugrave;ng như một loại dầu dưỡng da từ thực vật để thay thế cho kem dưỡng th&ocirc;ng thường.</span></span></p>

Giá lẻ khuyến cáo

2E

Giá thành viên

10E

Điểm

4.50 SU

THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Thông báo 1 giây trước
Bạn đã thêm thành công sản phẩm vào giỏ hàng