CHĂM SÓC MẸ & BÉ

CHĂM SÓC MẸ & BÉ

DẦU TẮM GỘI LÁ SEN

<p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">DẦU TẮM GỘI L&Aacute; SEN:<br /> - Dầu tắm gội cho b&eacute; l&agrave;m sạch dịu nhẹ, dưỡng mềm da.<br /> - Kh&ocirc;ng c&oacute; bọt, kh&ocirc;ng sử dụng chất tạo bọt độc hại.<br /> - An to&agrave;n l&agrave;nh t&iacute;nh cho b&eacute;.<br /> - Ho&agrave;n to&agrave;n sử dụng được cho người lớn.</span></span></p>

Giá lẻ khuyến cáo

2E

Giá thành viên

14E

Điểm

6.00 SU

THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Thông báo 1 giây trước
Bạn đã thêm thành công sản phẩm vào giỏ hàng