CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG

CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG

NƯỚC SÚC MIỆNG THẢO MỘC – HERBALMOUTHWASH

<p><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><span style="font-size:20px">TH&Agrave;NH PHẦN</span></span></p> <p><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><span style="font-size:20px">Rượu, tr&aacute;i cau kh&ocirc;, Quế, L&aacute; sen</span></span></p> <p><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><span style="font-size:20px">INGRIDIENTS</span></span></p> <p><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><span style="font-size:20px">&nbsp;Alcohohl, Areca catechu, Cinnamom verum Lotus leaf.</span></span></p>

Giá lẻ khuyến cáo

1E

Giá thành viên

6E

Điểm

2.50 SU

THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Thông báo 1 giây trước
Bạn đã thêm thành công sản phẩm vào giỏ hàng