QUY ĐỊNH CHỐT ĐƠN HÀNG

0949.102.659

Sản phẩm khuyến mại

QUY ĐỊNH CHỐT ĐƠN HÀNG


  

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC MỸ PHẨM SUE'N VIỆT NAM
 
Địa chỉ: Khu phố 4 – Tái Định Cư – Phường Phú Đông – Thành phố Tuy Hòa – Phú Yên
Showroom SUE’N. 02 Lê Thành Phương – Thành phố Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên
Phone:  0979.102.659       
Email: cungunghang@suen.vn

QUY ĐỊNH CHỐT ĐƠN HÀNG
Căn cứ báo cáo của các bộ phận: bộ phận Kinh doanh – Truyền thông, bộ phận sản xuất;
Căn cứ trên tình hình đặt hàng thực tế của Nhà phân phối;
Nhằm đáp ứng nhu cầu hàng hóa cũng như nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng,  đối tác;
Bộ phận Kho hàng của Công ty cổ phần Thực Mỹ phẩm Sue’N Việt Nam ra thông báo về việc thực hiện chốt đơn, đóng hàng, cụ thể như sau:
       I.            Quy định về thời gian chốt đơn hàng:
 
·        Hệ thống đại lý và nhà phân phối chốt đơn hàng trên hệ thống trước 16 giờ 00 hằng ngày.
·        Các đơn hàng chốt sau thời gian quy định trên sẽ được đóng hàng vào ngày hôm sau.
 
    II.            Phạm vi áp dụng:
Áp dụng cho toàn bộ hệ thống đại lý và nhà phân phối trên toàn quốc.
 
 III.            Thời gian áp dụng:
Áp dụng kể từ ngày ra quyết định – Ngày 21/01/2018 và thông báo trên toàn hệ thống đại lý và nhà phân phối.
 

Nơi nhận:
-         Lưu văn phòng
-         Kinh doanh – Truyền thông
-         Hệ thống phân phối
 

 
 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC MỸ PHẨM
 SUE'N VIỆT NAM
 
GIÁM ĐỐC
( Đã ký)
 

 
Video - Kiến thức mỹ phẩm
  • VTC14 - Hội thảo sen trong mỹ phẩm sinh thái - Sue'N Việt Nam

  • Đưa chiết xuất hoa Sen, Tâm Sen vào mỹ phẩm - Sue'N Việt Nam

  • Hội thảo Sen trong mỹ phẩm sinh thái tại Hồ Chí Minh - Sue'N

Đối tác